Oplossingsgerichte schrijftherapie is het beantwoorden van vragen die gericht zijn op het versterken van jouw autonomie en kracht, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. 

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van het schrijven ligt daarom op het vinden van oplossingen en antwoorden die diep verborgen liggen in jezelf.

 

Via wetenschappelijk onderbouwde vragen wordt je je bewust van je sterke punten en bewust over de tools die je nu ter beschikking hebt om een kwalitatieve toekomst op te bouwen die je in staat stelt “te vertrouwen op je kunnen” ipv op je falen.

 

De oplossingsgerichte schrijftherapie richt zich op het vinden van jouw bekwaamheden. De oplossingen voor het probleem liggen in wat jij eigenlijk al doet en in de kleine, haalbare stappen die jij kan zetten om het einddoel te behalen.

 

Want het verleden definieert niet wie jij bent, wel hoe jij heden en jouw toekomst in eigen handen neemt en zo opnieuw in je kracht komt te staan!

 

Benieuwd hoe dit werkt?