SCHRIJFTHERAPIE

Door een pijnlijke of traumatische ervaring bevriest de tijd en het verhaal. Wat gevangen is in de bevroren tijd is vaak een verhaal zonder hoop, licht en veerkracht en bevat veel emoties of juist geheel geen emoties. Wanneer er een absolute macht wordt uitgeoefend over iemand is er geen ruimte meer in de geest voor "eigen wil" of voor actieve vorm van denken.

 

Hierin brengen wij samen verandering door middel van schrijfsessies of imaginaire rescripting of via het uitschrijven van jouw eigen autobiografie!

Bij schrijftherapie voor cliënten met traumatische ervaring zijn er verschillende uitkomsten mogelijk. Sommigen zullen geheel of gedeeltelijk herstellen van symptomen en dat is het hoogste wat zij kunnen bereiken. Anderen zullen niet alleen kunnen herstellen van hun symptomen, maar zullen ook groeien na trauma. En weer anderen zullen merken dat ze veerkrachtig genoeg zijn en kunnen doorgaan met hun leven.

 


NIEUW in ons programma!

Imaginaire rescripting

Herschrijven van je trauma/levensverhaal 

Imaginaire rescripting is een wetenschappelijk onderbouwde techniek waarbij we je helpen om op een andere manier naar een pijnlijke of traumatische gebeurtenis te kijken en zo de betekenis van die ervaring te veranderen. Imrs geeft je ook de mogelijkheid om je gevoelens, behoeftes en acties te uiten die je op dat moment moest onderdrukken. Binnen deze techniek herschrijf je als het ware je herinnering. De oorspronkelijke verhaallijn blijft behouden maar jij bepaalt het eindslot. Je kan bv tijd laten bevriezen of je wordt een superheld of krijgt hulp uit onverwachte hoek. Niets is te gek! Nadat je schrijfsessie is voltooid, ontvang je hierop feedback.Je beeldt je in hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt en je verbeeldt je ook dat je dit uitvoert. 

Je leert om gevoelens van machteloosheid of boosheid, handen en voeten te geven en hiermee om te gaan.

Wat kunnen wij voor jou betekenen door middel van schrijftherapie?

- het aanleren om gedachten/gevoelens te ordenen

- het leren focussen op wat belangrijk is

- inzicht tot nog betere zelfzorg

-je leren herkennen waar problematische gedachten en gedragspatronen zitten

- het aanleren van vaardigheden  zoals assertiviteit en grenzen stellen

- beter ontspannen/slapen

- je leren omgaan met stressvolle situaties

- het leren loslaten van negatieve gedachten

- gezonde relaties aangaan en onderhouden

- je zelfinzicht geven

- hulpverlening is snel beschikbaar

- laagdrempelig

- kan worden herlezen

- veilig

- minder schaamte

- kan vanuit vertrouwde omgeving

- geen verplaatsing

- online waardoor er kostvermindering is

- kan zonder afspraak

- er zijn geen storende "stiltes"

- op eigen tempo