SCHRIJFTHERAPIE

Schrijven is de nieuwe therapie

Heel wat psychologische problemen komen voort uit onverwerkte trauma's, heftige verliezen of emotionele gebeurtenissen. Omdat veel mensen moeilijk over hun gevoelens kunnen praten of graag naast psychotherapie een extra traject inzetten naar herstel, is kiezen voor schrijftherapie een uitstekende vorm van heling!

Schrijftherapie kan ingezet worden bij verwerking van:

- het overlijden van een dierbare/naaste

- een miskraam/doodgeboorte/verlies van een kind

- emotioneel, lichamelijk en/of seksueel misbruik

- eetstoornissen

- geweld/oorlog/car-home jacking/zwaar ongeval

- meervoudige trauma's

- getuige zijn van ernstige misdaden/ongeval

- aangrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding/jobverlies/ ...

Wat doet schrijftherapie voor jou?

- het aanleren om gedachten/gevoelens te ordenen

- het leren focussen op wat belangrijk is

- inzicht tot nog betere zelfzorg

-je leren herkennen waar problematische gedachten en gedragspatronen zitten

- het aanleren van vaardigheden  zoals assertiviteit en grenzen stellen

- beter ontspannen/slapen

- je leren omgaan met stressvolle situaties

- het leren loslaten van negatieve gedachten

- gezonde relaties aangaan en onderhouden

- je zelfinzicht geven

- hulpverlening is snel beschikbaar

- laagdrempelig

- kan worden herlezen

- veilig

- minder schaamte

- kan vanuit vertrouwde omgeving

- geen verplaatsing

- online waardoor er kostvermindering is

- kan zonder afspraak

- er zijn geen storende "stiltes"

- op eigen tempo

 

NIEUW in ons programma!

Imaginaire rescripting

Herschrijven van je trauma/levensverhaal

Imaginaire rescripting is een wetenschappelijk onderbouwde techniek waarbij we je helpen om op een andere manier naar een pijnlijke of traumatische gebeurtenis te kijken en zo de betekenis van die ervaring te veranderen. Imrs geeft je ook de mogelijkheid om je gevoelens, behoeftes en acties te uiten die je op dat moment moest onderdrukken. Binnen deze techniek herschrijf je als het ware je herinnering. De oorspronkelijke verhaallijn blijft behouden maar jij bepaalt het eindslot. Je kan bv tijd laten bevriezen of je wordt een superheld of krijgt hulp uit onverwachte hoek. Niets is te gek! Nadat je schrijfsessie is voltooid, ontvang je hierop feedback.Je beeldt je in hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt en je verbeeldt je ook dat je dit uitvoert. 
Je leert om gevoelens van machteloosheid of boosheid, handen en voeten te geven en hiermee om te gaan.

 

Hieronder vindt je een leuk filmpje over wat 'imaginaire rescripting' doet in het brein.